Visio bevordert deskundigheid bij professionals

Koninklijke Visio benadrukt het belang van deskundigheidsbevordering bij professionals, die ouderen met een visuele beperking begeleiden in het dagelijks leven.

Huizen, 7 juni 2017 – De online deskundigheidsbevordering Zie-Wijzer Ouderen is beschikbaar voor professionals, die ouderen met een visuele beperking begeleiden in het dagelijks leven. Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen door het minder worden van hun zicht, is het van groot belang dat het slechter zien tijdig gesignaleerd wordt.

Bij ouderen gaat het gezichtsvermogen vaak langzaam achter uit en merken ze zelf daardoor niet dat ze slechter gaan zien. Daarnaast is hun directe omgeving er niet altijd alert op. Zeker niet wanneer er ook andere problematiek speelt. Het steeds slechter gaan zien, kan er echter toe leiden dat mensen zich onttrekken aan dagelijkse activiteiten en in een isolement raken.

Door de e-learning Zie-Wijzer Ouderen leren deelnemers signalen van slechtziendheid te herkennen, krijgen ze tips hoe ze ermee om kunnen gaan en er ontstaat ook meer begrip voor de impact ervan. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op de zorgbehoefte van ouderen met een visuele beperking, om daarmee de kwaliteit van leven te verhogen.

Meer informatie of aanmelden

Professionals kunnen zich direct aanmelden voor de e-learning Zie-Wijzer Ouderen op www.visio.org/ziewijzer-ouderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *