Radboud Universiteit en Koninklijke Visio intensiveren samenwerking

Huizen/Nijmegen, oktober 2016 – De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen willen de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een visuele (meervoudige) beperking verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis. Dit doen ze door een betere wederzijdse afstemming van onderzoeksactiviteiten gericht op deze doelgroep. Deze gezamenlijke visie bevestigen zij door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs te bekrachtigen en intensiveren. Prof. dr. D.H.J. Wigboldus, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen en drs. M. de Bruine, voorzitter Raad van Bestuur Visio ondertekenden op donderdag 13 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst.

Ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bieden nieuwe mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking met kennispartners zoals Visio. Tegelijkertijd bestaat binnen Visio een groeiende behoefte om te participeren in wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de revalidatie met als doel het verwetenschappelijken van de grondslagen van het vakgebied. De intensivering van de samenwerking biedt een directe mogelijkheid om de integratie van kennisontwikkeling met praktisch handelen te bevorderen.

Betere afstemming en begeleiding door intensiveren samenwerking
Enkele projecten waarin Visio en de onderzoeksgroep Beweging in Zicht momenteel samenwerken zijn: het bevorderen van spelen en sociale interacties van kinderen met een visuele beperking door middel van “smart toys”; onderzoek naar een mogelijke knik in de ontwikkeling van blindgeboren kinderen; het ontwikkelen van een test voor onderzoek naar autisme bij mensen met verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, en het aanpassen van het observatie-instrument Tactiel Profiel aan de mogelijkheden van kinderen met meervoudige beperkingen.

De intensivering van de samenwerking uit zich onder andere in het instrueren van medewerkers van Visio door de Radboud Universiteit bij het uitvoeren van de toegepaste onderzoek- en innovatieprojecten. Visio biedt op haar beurt de mogelijkheid aan studenten en promovendi van de universiteit om een wetenschappelijk onderzoeksproject uit te voeren in het kader van hun opleiding. Ook kunnen beide organisaties op verzoek over en weer onderwijs verzorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *