header image
Foto: Laurel en Hardy

Oogletsels Laurel & Hardy onderzocht

Samen met zijn dochter Lara (14) heeft de Utrechtse oogarts Richard Zegers het oogletsel onderzocht dat de Dikke en de Dunne elkaar in hun films hebben aangedaan en daarover een artikel geschreven voor het medisch-wetenschappelijke vakblad Scottish Medical Journal, meldden verschillende media. Over een periode van een klein half jaar…

Straks geen tolk meer voor doven, slechthorenden en doofblinden?

Dove, slechthorende en doofblinde mensen dreigen vanaf 2018 nog maar moeizaam aan een tolk te kunnen komen. Vanaf dan wordt de tolkvoorziening mogelijk door de individuele gemeente geregeld, en niet meer door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Individuele gemeenten hebben te weinig kennis in huis om de tolkvoorziening aan mensen…

Oproep aan alle branchepartijen: red de hoorzorg!

Volgens de wet die minister Schippers in 2013 invoerde moet iedereen het hoorhulpmiddel krijgen dat nodig is om goed te kunnen functioneren. Bijna vier jaar na invoering constateren de patiëntenorganisaties voor slechthorenden, doven en doofblinden dat de uitvoering van deze wet onder druk staat. De zorgen rondom de kwaliteit van…

iPhone breidt functies voor gehoorapparaat verder uit

Met de Toegankelijkheidsfunctie kunnen slechthorenden hun gehoorapparaat aan een iPhone koppelen. Apple heeft deze gehoorapparaatopties nu uitgebreid. Daardoor kun je niet alleen beter geluid streamen, maar ook profiteren van de Live Listen functie. Bron: Hoormij, 22 november 2016 Met de update voor iPhone gehoorapparaten kunnen telefoongesprekken gestreamd worden, inclusief FaceTime-gesprekken,…

Foto: Stop voor de witte stok

Digitale hulpmiddelen maken blindenwereld zichtbaar

muZIEum biedt inZICHT in de wereld van blinden en slechtzienden Op 8 december openen de Taalunie en het muZIEum ‘Krijg jij het inZICHT? Een ‘totaalbeleving’ van wat digitale hulpmiddelen kunnen betekenen voor mensen met een visuele beperking. De bezoeker ervaart op toegankelijke en interactieve wijze hoe moderne taal- en spraaktechnologie…

Foto: Leraar van het jaar Doofblindheid

Stem: Irma Bosman, docente DoofBlindheid van het jaar

Irma Bosman, docente DoofBlindheid is genomineerd voor de docent van het jaar. Ze voert haar campagne over mensen met doofblindheid. Ze geeft lessen over doofblindheid aan de studenten die voor tolkopleiding, schrijftolkopleiding, docentenopleiding studeren. Er zijn ook assistent-docenten met doofblindheid aanwezig voor deze lessen en praktijk-oefeningen. We maken doofblindheid bekend….

Genetische therapie Usher syndroom stap dichterbij

Patiënten met de erfelijke aandoening Usher syndroom worden langzaam doof én blind. Het is onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen gelukt om in huidcellen van een patiënt met een specifieke vorm van Usher syndroom het erfelijke defect af te plakken met een genetische pleister. Dat brengt een therapie voor Usher…

Oproep: Verzoek om medewerking aan de documentaire In de armen van Morpheus

In onze jachtige prestatiemaatschappij wordt het belang van slaap vaak niet op waarde geschat en slechts als een noodzakelijk kwaad gezien. Toch brengen we elke dag vele uren slapend door, tijd die zowel beangstigend als aangenaam kan zijn, maar hoe dan ook een onlosmakelijk deel van ons leven uitmaakt. In…