Koninklijke Visio presenteert observatie-instrument Tactiel Profiel MB

Huizen, 21 november 2017 – Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, presenteert op woensdag 29 november a.s. een nieuw observatie-instrument voor mensen met zowel een visuele als een verstandelijke beperking: Tactiel Profiel MB. Met dit instrument kan de tastontwikkeling van deze cliënten in kaart worden gebracht. Hieruit kunnen interventies volgen die bijdragen aan het optimaal (leren) benutten van de tast. Kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking zijn hierdoor (beter) in staat om informatie over hun omgeving te vergaren. Tactiel Profiel MB sluit aan op het binnen Visio eerder ontwikkelde Tactiel Profiel.

De tast is een kanaal dat specifieke informatie geeft over onder andere vorm, temperatuur, textuur en het gewicht van een object. Het belang van dit zintuig neemt toe als er een beschadiging is in één van de andere zintuigen.

Tast is een belangrijk compenserend zintuig

Bij de doelgroep met een zeer ernstige visuele beperking is de tast een belangrijk compenserend zintuig om informatie te verkrijgen over onder andere ruimtelijke aspecten, vormen, grootte van objecten, personen en andere dingen die zich in een ruimte bevinden. Voor cliënten die naast een visuele beperking ook nog een verstandelijke beperking hebben, is het ingewikkelder om informatie te vergaren over hun omgeving. Voor hen is het van groot belang dat zij tactiele informatie optimaal (leren) benutten.

Tactiel Profiel MB brengt tastontwikkeling in kaart

Met Tactiel Profiel MB kan de tastontwikkeling van mensen met een meervoudige beperking op gestructureerde wijze in kaart worden gebracht. Het instrument houdt rekening met specifieke kenmerken van de doelgroep, zoals een korte aandachtspanne, kleinere ontwikkelingsstapjes en verminderde opdrachtgerichtheid. Gezien de benodigde achtergrondkennis en observatievermogen kunnen met name paramedici en gedragswetenschappers het instrument gebruiken. Om hen zo goed mogelijk op te leiden in het gebruik van Tactiel Profiel MB is er een scholing aan verbonden.
Tactiel Profiel MB is mogelijk gemaakt met financiering door Stichting Novum.

Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Meer informatie over het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen is te vinden op www.visio.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *