Monthly Archives for november 2016


Straks geen tolk meer voor doven, slechthorenden en doofblinden?

Dove, slechthorende en doofblinde mensen dreigen vanaf 2018 nog maar moeizaam aan een tolk te kunnen komen. Vanaf dan wordt de tolkvoorziening mogelijk door de individuele gemeente geregeld, en niet meer door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Individuele gemeenten hebben te weinig kennis in huis om de tolkvoorziening aan mensen toe te kennen. Platform Doven, […]


Oproep aan alle branchepartijen: red de hoorzorg!

Volgens de wet die minister Schippers in 2013 invoerde moet iedereen het hoorhulpmiddel krijgen dat nodig is om goed te kunnen functioneren. Bijna vier jaar na invoering constateren de patiëntenorganisaties voor slechthorenden, doven en doofblinden dat de uitvoering van deze wet onder druk staat. De zorgen rondom de kwaliteit van de hoorzorg nemen toe. De […]


iPhone breidt functies voor gehoorapparaat verder uit

Met de Toegankelijkheidsfunctie kunnen slechthorenden hun gehoorapparaat aan een iPhone koppelen. Apple heeft deze gehoorapparaatopties nu uitgebreid. Daardoor kun je niet alleen beter geluid streamen, maar ook profiteren van de Live Listen functie. Bron: Hoormij, 22 november 2016 Met de update voor iPhone gehoorapparaten kunnen telefoongesprekken gestreamd worden, inclusief FaceTime-gesprekken, films en andere audio. Hier […]


Uniek boek over zwembad Plons van Koninklijke Visio De Brink verschijnt op 26 november 2016

Vries, november 2016 – Op zaterdag 26 november 2016 neemt paralympisch zwemkampioene Liesette Bruinsma het 1e exemplaar van een uniek boek over zwembad Plons in Vries in ontvangst “Zwembad Plons: ruim 40 jaar zwembad Plons in Vries in woord en beeld”. Gezien haar visuele beperking ontvangt zij het boek ook als luisterversie. Jeanet Mulder, talentcoach […]


Koninklijke Visio organiseert gespreksbijeenkomst over mobiliteit en navigatie voor slechtziende en blinde mensen

Apeldoorn, 17 november 2016 – Wanneer iemand een man of een vrouw met een wit-rode stok ziet lopen, vraagt hij zich al snel af: “Hoe vindt een blinde zijn weg?”. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, organiseert op dinsdag 29 november om 10.00 uur een bijeenkomst met het thema ‘Mobiliteit en Navigatie’ aan […]


Digitale hulpmiddelen maken blindenwereld zichtbaar

muZIEum biedt inZICHT in de wereld van blinden en slechtzienden Op 8 december openen de Taalunie en het muZIEum ‘Krijg jij het inZICHT? Een ‘totaalbeleving’ van wat digitale hulpmiddelen kunnen betekenen voor mensen met een visuele beperking. De bezoeker ervaart op toegankelijke en interactieve wijze hoe moderne taal- en spraaktechnologie (TST) voor het Nederlands het […]


Stem: Irma Bosman, docente DoofBlindheid van het jaar

Irma Bosman, docente DoofBlindheid is genomineerd voor de docent van het jaar. Ze voert haar campagne over mensen met doofblindheid. Ze geeft lessen over doofblindheid aan de studenten die voor tolkopleiding, schrijftolkopleiding, docentenopleiding studeren. Er zijn ook assistent-docenten met doofblindheid aanwezig voor deze lessen en praktijk-oefeningen. We maken doofblindheid bekend. Haar campagne: Jij kunt kiezen! […]


Genetische therapie Usher syndroom stap dichterbij

Patiënten met de erfelijke aandoening Usher syndroom worden langzaam doof én blind. Het is onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen gelukt om in huidcellen van een patiënt met een specifieke vorm van Usher syndroom het erfelijke defect af te plakken met een genetische pleister. Dat brengt een therapie voor Usher syndroom weer een stap dichterbij. […]


Oproep: Verzoek om medewerking aan de documentaire In de armen van Morpheus

In onze jachtige prestatiemaatschappij wordt het belang van slaap vaak niet op waarde geschat en slechts als een noodzakelijk kwaad gezien. Toch brengen we elke dag vele uren slapend door, tijd die zowel beangstigend als aangenaam kan zijn, maar hoe dan ook een onlosmakelijk deel van ons leven uitmaakt. In samenwerking met de NCRV en […]


Meer bekendheid nodig voor doofblindheid

Er zijn in Nederland ongeveer 40.000 mensen doofblind. Mensen die te maken hebben met slechthorendheid en slechtziendheid. Dit is allerlei variaties, licht tot zwaar. Om deze beperkingen meer onder de aandacht te brengen wordt er op donderdagmiddag Kenniscafé georganiseerd door Kentalis Ambulante Zorg Utrecht. Er is nog veel onbekendheid over doofblindheid volgens begeleidster Marjan van […]